Juusteen sukua
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Ensio Takala

Wendla Lyra

Augusta Sivenius

Väinö Takala

Johan Lyra

Armas Takala

Amalia Lyra

Katri Ingman

Klara Lyra

Arvo Ingman

Carl Lyra

Anna Heinikainen

Amalia Cauton

Ruth Ingman

Gustava Lyra

Kerttu Heinikainen

Kari Ingman

Rosa Lyra

Olavi Ingman

Matti Ingman

Kimmo Ingman

Hedvig Lyra

Hilma Sivenius

James Dawson

Anna Streng

Henrika Lyra

Margareta Gååsman

Ritva Herlevi

Debra Dawson

Jonas Streng

Rosa Lyra

Maria Gååsman

Helvi Ingman

Riitta Herlevi

Dixie Dawson

Anna Tandefelt

Liisa Gååsman

Kaija Herlevi

Henrik Rapala

Arvid Rapala

Niko Ingman

Jacob Gååsman

Katariina Gååsman

Jukka Ingman

Ebba Palander

Atte Ingman

Lars Tandefelt

Maria Tandefelt

Brita Gååsman

Anna Aspholm

Yrjö Ingman

Vendla Palander

Mauriz Boxval

Juho Isotalo

Anja Ingman

Matias Boxval

Anna Wirmala

Helena Kalkkala

Jouko Sivenius

Heikki Wirmala

Heikki Wirmala

Tauno Sivenius

Terttu Sivenius

Kristiina Wirmala

Taimi Sivenius

Leena Sivenius

Kaarlo Sivenius

Eeva Sivenius

Hulda Koskelin

Veikko Sivenius

Kaarlo Koskelin

Kaarlo Koskelin

Ivar Stenbäck

Juho Kurra

Hulda Koskelin

Eva Cauton

Aurora Stenbäck

Matti Kurra

Alma Koskelin

Tavaila Nordenstreng

Helena Heikkilä

Rosa Stenbäck

Sofia Kurra

Arthur Koskelin

Joonas Heikkilä

Hedda Hintta

Jenna Koskelin

Juho Hintta

Kalle Hintta

Karin Juusteen

Karoliina Pitkäjärvi

Heikki Wirmala

Niilo Kurra

Liisa Hintta

Mariana Kaitala

Joa Järvenkylä

Juho Wirmala

Mikko Järvenkylä

Kristiina Hintta

Liisa Springman

Aleksander

Kalle Rantanen

Elsa Järvenkylä

Elin Wirmala

Juho Hintta

Kalle

Hilja Rantanen

Otso Sarkola

Gabriel Wirmala

Joonas Hintta

Edla Viklund

Vihtori Rantanen

Reija Rantanen

Marja Järvenkylä

Kerttu Sarkola

Liisa Kurra

Kalle Hintta

Hedvig Hintta

Kustaa Virtanen

Emil Rantanen

Vuokko Sarkola

Eerik Hintta

Eeva Hintta

Maria Springman

Iida Virtala

Hulda Rantanen

Vili Ranivaara

Iisak Hintta

Raisa Järvenkylä

Maria Hintta

Eemil Pohjola

Einar Rantanen

Frida Ranivaara

Edla Hintta

Helena Hintta

Elina Salonen

Elina Rantanen

Toivo Rantanen

Suvi Saltevo

Veeti Saltevo

Sofia Wirmala

Antti Kurra

Heta Puolakka

Kalle Torkkeli

Iisak Jokinen

Bruuno Rantanen

Leena Saltevo

Aslak Saltevo

Sirke Rantanen

Kristiina Springman

Kustaa Cavén

Eemeli Rantanen

Saana Saltevo

Heikki Nyström

Anders Cavén

Onni Saltevo

Kaarle Kouvala

Margareta Wirmala

Joonas Cavén

Maria Cavén

Nils Stolpe

Tor Stolpe

Risto Rantanen

Veikka Rantanen

Juho Wirmala

Margareta Cavén

Nils Stolpe

Nils Stolpe

Frans Cavén

Sofia Springman

Hannu Rapala

Riitta Rapala

Elias Wirmala

Karl Cavén

Ester von Pfaler

Thomas Stolpe

Hilda Cavén

Juho Wirlander

Margareta Springman

Riitta Wirmala

Gertrud von Pfaler

Onni Lang

Ester Stolpe

Anna Springman

Elin Wirmala

Eva Lang

Tomi Lindholm

Anna Nyström

Heikki Ylimmäinen

Selma Ylimmäinen

Anna Heikkilä

Kerttu Neffling

Gabriel Wirmala

Liisa Vähätalo

Maria Tuomaila

Mikko

Anna

Olga Söderberg

Anna Stenroth

Gustava Stenroth

Karl Tötterman

Klas Tötterman

Toivo Tötterman

Erik Wirilander

Erik Wirilander

Venda Wirilander

Ulrika Stenroth

Victor Stenroth

Ericus Wirilander

Paula-Marja Lipponen

Vendla Stenroth

Viljo Iisalo

Emilia Lipponen

Gabriel Wirilander

Gabriel Wirilander

Katarina Wirilander

Alexander Weilin

Hilkka Iisalo

Paavo Lipponen

Juho Ingman

Sofia Lipponen

Samuel Pälsilä

Johan Ingman

Johan Ingman

Keijo Iisalo

Samuel Wirmala

Jaakko Hyrkkölä

Jaakko Ingman

Cecilia Lipponen

Martta Pälsilä

Anna Ingman

Lauri Iisalo

Henrik Ingman

Liisa Hyrkkölä

Erik Ingman

Eva Ingman

Tauno Iisalo

Antero Ingman

Aila Iisalo

Anna Wichmann

Vilho Wichmann

Ester Wichmann

Einar Vihma

Helmi Wichmann

Elli Wichmann

Matilda Ingman

Matilda Saxbäck

Martin Wichmann

Lennart Wichmann

Toini Wichmann

Aarne Wichmann

Berndt Ingman

Aino Wichmann

Mirja Wichmann

Väinö Palmqvist

Lauri Palmqvist

Viljo Palmqvist

Henrik Ingman

Aale Palmqvist

Selma Ingman

Elisabet Palmqvist

Rose-Marie Renvall

Kosti Palmqvist

Eino Palmqvist

Julia Ingman

Jonatan Ingman

Mikko Ivalo

Robert Ingman

Sirkka Ingman

Irja Ingman

Verner Ingman

Severin Juusteen

Klemet Juusteen

Maire Ingman

Jonatan Ingman

Berndt Ingman

Toini Ingman

Ellen Ingman

Aina Ingman

Juha Hiltunen

Ruth Ingman

Maimu Strang

Harri Kainamo

Signe Ingman

Anni Strang

Aarne Ingman

Martti Strang

Wilho Ingman

Nina Strang-Mery

Kadri Strang

Niilo Ingman

Harald Ingman

Saara Strang

Inti Mery

Elli Ingman

Yrjö Strang

Jaan Strang

Ester Ingman

Kaj Strang

Emil Ingman

Jaan Strang

Kimmo Strang

Joonatan Strang

Ralf Strang

Hannu Strang

Reetta Strang

Lauri Tuominen

Alfred Ingman

Tarmo Tuominen

Anna Tuominen

Inga Ingman

Maria Tuominen

Evi Tuominen

Eeva Pohja

Teodor Ingman

Elina Pohja

Paula Pohja

Anna Ingman

Ulla Hollming

Airi Hollming

Olli Pohja

Lauri Ingman

Heikki Hara

Eva Rancken

Aune Elkala

Jenni Elkala

Anna Rancken

Aune Hara

Febe Ingman

Taina Fågel

Gunnar Rancken

Aune Fågel

Paula Fågel

Lauri Rancken

Jussi Nyman

Martti Nyman

Maija Nyman

Olli-Pekka Nyman

Mikko Nyman

Ulriikka Nyman

Edit Strömblad

Aili Nyman

Sini Stenman

Ingeborg Gyllenlood

Axel Körning

Ingeborg Körning

Anna Schütz

Elina Stenman

Risto Stenman

Hans Gyllenlood

Hans Gyllenlood

Mimmi Stenman

Margareta Gyllenlood

Wilhelm Ingman

Lotta Kivekäs

Axel Gyllenlood

Lauri Kivekäs

Helvi Kivekäs

Juuso Kivekäs

Johan Svinhufvud i Vä..

Elin Gyllenlood

Noora Westenius

Arvid Svinhufvud i Vä..

Mikke Westenius

Mirja Westenius

Emil Westenius

Emilia Ingman

Peetu Westenius

Doris Westenius

Laura Mannila

Marja Mannila

Lassi Mannila

Aksel Sarotie

Erik Strömblad

Matti Sarotie

Timo Sarotie

Tuula Sarotie

Helena Suortti

Anna-Liisa Suortti

Janne Suortti

Mikko Suortti

Anna Strömblad

Irja Pitkäniemi

Anna Suortti

Katri Ingman

Mikko Pitkäniemi

Minna Pitkäniemi

Saara Lehto

Arvo Ingman

Ruth Ingman

Odert Ingman

Olavi Ingman

Helvi Ingman

Yrjö Ingman

Antti Hiekka

Sylvi Ingman

Hertta Hiekka

Lars Ingman

Elsa Ingman

Liisa Hiekka

Martti Hiekka

Bengt Juusteen

Aune Ingman

Kalle Hiekka

Lauri Toivakka

Lars Ingman

Hertta Ingman

Matti Toivakka

Ottilia Ingman

Ulla Toivakka

Elina Ingman

Sirkka Ingman

Martti Ingman

Edith Ingman

Eeva Ingman

Inga Ingman

Lauri Ingman

Lauri Ingman

Martin Wegelius

Else Wegelius

Sofia Wendell

Hanna Wegelius

Karl Ingman

Gustava Ingman

Lydia Wegelius

Johan Wendell

Aina Wendell

Rakel Pomoell

Heikki Walle

Olga Schjerfbeck

Johanna Jägerhorn af ..

Ebba Procopaeus

Fredrik Printz

Adolf Printz

Olga Printz

Svante Schjerfbeck

Torsten Jägerhorn af ..

Ulrika Jägerhorn af S..

Gabriel Thorberg

Hildur Hartman

Helena Schjerfbeck

Beata Lindelöf

Klaes Jägerhorn af St..

Erato Hartman

Lars Jägerhorn

Maria Rosenkampff

Sofia Aminoff

Aurora Hartman

Janika Höykinpuro

Kristina Lindcrantz

Karl Rosenkampff

Kimmo Höykinpuro

Märtha Lindelöf

Axel Lindcrantz

Lars Lindcrantz

Feodor Aminoff

Gabriel Hartman

Jonna Höykinpuro

Eva Lindcrantz

Kirsi Höykinpuro

Gabriel Hartman

Jakob Woivalenius

Johan Woivalenius

Vesa Höykinpuro

Margareta Giös

Jacobina Ticcander

Jaakko Wacklin

Eeva Wacklin

Engla Ticcander

Johanna Pylkkä

Paavo Höykinpuro

Jorma Höykinpuro

Elias Woivalenius

Magdalena Woivalenius

Hanna Höykinpuro

Elias Ticcander

Antti Ticcander

Henrik Ticcander

Engla Ticcander

Lars Viklund

Joonas Höykinpuro

Alma Mesterton

Aino Salminen

Ebba Viklund

Anna Myhr

Jakob Giös

Jakob Giös

Adam Giös

Ulrika Giös

Amalia Forstén

Jenni Höykinpuro

Jakob Mesterton

Elsa Viklund

Anna Starck

Anna Blåfield

Karl Bäck i Finland

Maria Bäck i Finland

Sidonia Gyllenlood

Lars Lindelöf

Ingrid Starck

Bernt Skalm

Märta Giös

Anna Gyllenlood

Karl Lindelöf

Fredika Skalm

Fredrika Rosenlew

Eva Starck

Eva Skalm

Elin Walldén

Eva Rosenlew

Aina Walldén

Ellen Walldén

Anna Horn af Åminne

Gustaf von Pfaler

Adolf von Pfaler

Saara von Pfaler

Juho Heikkilä

Anna Heikkilä

Werner Walldén

Margit Walldén

Johanna Walldén

Louise Brunou

Eeva Tandefelt

Bertha Walldén

Werner Walldén

Anna Walldén

Katariina Forssell

Maria Brunou

Aina Tandefelt

Veikko Walldén

Tom Walldén

Paulina Brunou

Eino Walldén

Selma Walldén

Greta Böök

Catharina Lindelöf

Eino Böök

Vieno Böök

Bruno Böök

Rauno Böök

Arthur Böök

Lise-Maj Böök

Kristiina Forssell

Niilo Böök

Lauri Böök

Katri Böök

Else Böök

Greta Böök

Ellen Böök

Vieno Böök

Tyyne Böök

Rauno Böök

Karl Böök

Aina Böök

Bertel Böök

Ebba Myhr

Karl Forssell

Ebba Brummer

Karl Forssell

Maria Forssell

Elvi Böök

Edith Böök

Karolina Forsell

Siiri Böök

Leo Böök

Albert Böök

Elsa Böök

Erkki Böök

Kerttu Böök

Gustav Forssell

Anna Böök

Carl Forssell

Aarne Böök

Alexander Böök

Aili Böök

Helga Böök

Wilhelm Böök

Mary af Björksten

Toini Böök

Irma af Björksten

Adolf Forssell

Gustav Forssell

Elvi Böök

Ebba Horn af Åminne

Lars Forssell

Siiri Böök

Ingeborg Horn af Åmin..

Leo Böök

Beata Maukonen

Anna Borgström

Elsa Böök

Valborg Maukonen

Erkki Böök

Jöns Juusteen

Knut Juusteen

NN Juusteen

Hans Friland

Nikolaus Friland

Elisabet Frilander

Elias Maukonen

Kerttu Böök

Aurora Forsell

Israel Kunelius

Anna Böök

Elin König

Karin Ancherus

Tirza Bonsdorff

Jaakko Alanen

August Forssell

Katarina von Brocken

Blasius König

Karl Bonsdorff

Karl Bonsdorff

Magdalena von Borgen

Adolf Forsell Koskena..

Elli Forsell

Kezla Bonsdorff

Katarina Thesleff

Anna von Brocken

Kasper Gröön

Helena von Borgen

Ernst Forssell

Klas von Brocken

Viktor Gröön

Lars Forssell

Justinus von Brocken

Rötker Thesleff

Ida Forsell

Hans Brummer

Arved Brummer

Otto Brummer

Eeva Brummer

Aatami Syrén

Väinö Syrén

Gustaf Brummer

Anna Thesleff

Märta von Troil

Nils Hjelmman

Peter Thesleff

Hilma von Pfaler

Anna Kyander

Brita von Haartman

Britta von Troil

Hans Thesleff

Georg Hjelmman

Mårten Thesleff

Ester von Pfaler

Sten von Troil

Paulus Thesleff

Mårten Thesleff

Carl Hjelmman

Karl von Pfaler

Katarina Thesleff

Georg Hjelmman

Mårten Hjelmman

Anna Hjelmman

Gertrud von Pfaler

Kristiina Thesleff

Henrik Hjelmman

Oskar von Pfaler

Helena Thesleff

Vendla Hjelmman

Hans Stråhlmann

Gabriel Hjelmman

Fanny von Pfaler

Katarina Stråhlmann

Adolf Hjelmman

Elin Stenius

Emilia Stenius

Signe Nyman

Karl Stenius

Berndt Stenius

Ferdinand Stenius

Anders Heinricius

Anna Heinricius

Jakob Stenius

Bengt Stenius

Fredrik Stenius

Samuel Stenius

Selim Stenius

Martha Stenius

Margareta Heinricius

Mary Lilius

Hedvig Walldén

Klaes Thesleff

Katarina Thesleff

Brita Heinricius

Karl Lilius

Carl Lilius

Margaret Lilius

Klaës Walldén

Elin Walldén

Anders Heinricius

Elisabeth Lilius

Flora Walldén

Aina Walldén

Klas Collan

Petter Thesleff

Catharina Thesleff

Maria Wargentin

Karin Lilius

Ida Walldén

Werner Walldén

Carl Lilius

Helena Collan

Henrik Stråhlmann

Ebba Lilius

Magdalena Collan

Fredrik Walldén

Bertha Walldén

Hedvig Collan

Paulus Stråhlmann

Petter Stråhlmann

Hugo Lilius

Erik Collan

Emil Walldén

Veikko Walldén

Pehr Collan

NN Stråhlmann

Anders Collan

Johan Lilius

Alexander Walldén

Eino Walldén

Zachris Collan

Hugo Lilius

Magdalena Heinricius

Klaes Collanus

Lars-Henrik Lilius

Ingrid Lilius

Karl Walldén

Selma Walldén

Alexander Collan

Maria Collan

Lars Lilius

Sofia Bohm

Jan Lilius

Per Collan

Klas Collan

Johan Bohm

Ragnar Lilius

Catharina Bohm

Carl Lilius

Tony Lilius

Hedvig Collan

Samuel Bohm

Erik Lilius

Hilda Lilius

Fredrik Bohm

Greta Lilius

Henrik Bohm

Karl Lilius

Louise Lilius

Ebba Lilius

Karl Lilius

Dorthy Lilius

Lis-Marie Lilius

Ralf Lilius

Carola Lilius

Hjalmar Lilius

Martha Lilius

Ella Lilius

Eva Lilius

Karl Lilius

Armas Lilius

Karl Lilius

Gunvor Lilius

Elin Hällström

Sofia Hällström

Henrik Hällström

Henrik Hällström

Selma Hällström

Elin Hällström

Emilia Hällström

Hilja Hällström

Johan Hällström

Karl Hällström

Hellin Hällström

Elisabet Bohm

Heikki Hällström

Arvo Hällström

Carl Hällström

Catharina Erwast

Anni Hällström

Jorma Hällström

Anna Hällström

Adolf Hällström

Taina Hällström

Rosalia Hällström

Kerttu Hällström

Herman Hällström

Kaarlo Hällström

Reinhold Hällström

Elin Hällström

Veikko Hällström

Johanna Hällström

Sofia Hällström

Henrika Hällström

Henrik Hällström

Sofia Enwald

Selma Hällström

Catharina Enwald

Elin Hällström

Elise Enwald

Emilia Hällström

Johan Enwald

Hilja Hällström

Viljo Wallenius

Elise Enwald

Anja-Elina Tolamo

Aarna Wallenius

Catharina Frosterus

Reinhold Enwald

Anna Enwald

Eino Wallenius

Hannu Tolamo

Rainer Wallenius

Lovisa Bohm

Selma Enwald

Pentti Wallenius

Augusta Enwald

Merit Savolainen

Carolina Ervast

Leena Wallenius

Riikka Savolainen

Kurt Wallenius

Anneli Wallenius

Mervi Utriainen

Nils Enwald

Martti von Laufén

Sinikka Wallenius

Emil Enwald

Marita Enwald

Maaria von Laufén

Henrik Erwast

Verna Enwald

Bertha Enwald

Tauno Rissanen

Kurt Enwald

Veikko Rissanen

Jorma Rissanen

Johan Enwald

Alma Enwald

Aarne Rissanen

Lovisa Ervast

Olga Hjerpe

Erkki Rissanen

Rauni Rissanen

Sofia Erwast

Agnes Enwald

Kurt Rissanen

Matti Rissanen

Samuel Erwast

Kurt Enwald

Kurt Enwald

Henrik Erwast

Albertina Wegelius

Osmo Enwald

Brynolf Enwald

Frans Erwast

Sofia Wegelius

Gertrud Enwald

Kurt Enwald

Johan Wegelius

Lovisa Wegelius

Anders Enwald

Kirsti Enwald

Heikki Kiviluoto

Johan Wegelius

Johan Wegelius

Erik Enwald

Adolf Wegelius

Carolina Wegelius

Alfred Wegelius

Sofia Bohm

Selma Wegelius

Christian Wegelius

Albert Wegelius

Olga Wegelius

Anders Bohm

Johan Wegelius

Anna Wegelius

Susanna Frosterus

Lovisa Bohm

Gustaf Bohm

Samuel Bohm

Fanny Kyander

Gustaf Bohm

Oskar Kyander

Johan Kyander

Johanna Kyander

Hedvig Kyander

Adolf Kyander

Henrik Kyander

Carin Kyander

Elisabet Bohm

Carolina Kyander

Hemila Kulvik

Carolina Bohm

Fredrik Kyander

Maria Kyander

Mary Holmström Kariko..

Carl Kyander

Lovisa Kyander

Adolf Kyander

Sofia Appelgren

Johan Appelgren

Gustaf Appelgren

Anna Appelgren

Johan Appelgren

Johanna Appelgren

Bertha Appelgren

Maria Frosterus

Susanna Frosterus

Axel Montin

Sofia Frosterus

Iisak Montin

Gustava Frosterus

Abraham Montin

Susanna Montin

Axel Montin

Susanna Appelgren

Ilma Montin

Abraham Montin

Aina Montin

Kristina Appelgren

Michael Montin

Jonathan Montin

Kristina Frosterus

Erik Montin

Gustaf Montin

Gustaf Appelgren

Gustaf Appelgren

Kristina Appelgren

Ida Appelgren

Simon Appelgren

Fredrik Appelgren

Gustaf Appelgren

Susanna Appelgren

Julius Appelgren

Sofia Appelgren

Maria Appelgren

August Appelgren

Johanna Appelgren

Ulrika Appelgren

Mathilda Appelgren

August Appelgren

Sofia Castrén

Erik Castrén

Kristian Castrén

Catharina Castrén

Wilhelmina Castrén

Johanna Castrén

Lovisa Castrén

Maeia Castrén

Margaretha Florin

Alarik Castrén

Kaarlo Castrén

Lauri Castrén

Catharina Florin

Ester Siren

Alarik Castrén

Susanna Florin

Jakob Castrén

Saimi Siren

Johannan Castrén

Yrjö Siren

Jonas Castrén

Arvo Siren

Hilma Castrén

Lovisa Castrén

Alli Leinonen

Carl Castrén

Sofia Frosterus

Carl Castrén

Johan Castrén

Maria Castrén

Sofia Castrén

Jakob Castrén

Fredrika Castrén

Abraham Frosterus

Johan Castrén

Anton Castrén

Erika Castrén

Jonas Castrén

Sofia Castrén

Maria Frosterus

Elsa Castrén

Carl Castrén

Harry Castrén

Johan Castrén

Kaarlo Castrén

Aarne Castrén

Karl Castrén

Karl Castrén

Elin Castrén

Mariana von Essen

Walter Castrén

Fredrik Castrén

Viljo Castrén

Johan von Essen

Emil Castrén

Magdalena Frosterus

Emma Castrén

Toivo Castrén

Magdalena von Essen

Jalmar Castrén

Aune Castrén

Anton von Essen

Ida von Essen

Reino Castrén

Susanna Frosterus

Carl Cronstedt

Karl Flander

Gerd Flander

Johan Frosterus

Fridolf Ström

Carl Cronstedt

Helmi Flander

Gertrud Flander

Hilda Frosterus

Walter Flander

Brita Flander

Birgitta Kurtze

August Frosterus

Karl Flander

Inge-Birgitta Flander

Raymond Kurtze

Gustaf Frosterus

Emma Frosterus

Linda Flander

Bernhard Flander

Paulina Frosterus

Michaela Flander

Björn Flander

Elfrida Frosterus

Carl Flander

Ernst Frosterus

Lennart Flander

Gertrud Flander

Maria Holthoer

Mona Flander

Bertil Flander

Alexander Holthoer

Mikael Holthoer

Barbro Flander

Ebba Frosterus

Johanna Lackström

Markus Holthoer

Carita Flander

Maria Frosterus

Sofia Appelgren

Nicolas Perheentupa

Helena Holthoer

Karl Flander

Vienna Perheentupa

Carl-Anthon Kranck

Zina Flander

Miranda Kranck

Nicole Flander

Carl Flander

Carl Flander

Frida Flander

Carl Flander

Carl Flander

Fanny Flander

Greta Flander

Petra Flander

Carl Flander

Carl Flander

Gabriel Florin

Carl Flander

Erik-Johan Siren

Estrid Flander

Sigrid Flander

Birgitta Siren

Ariel Hulkkonen

Brita Flander

Bertil Sovelius

Inga Siren

Fredrik Sovelius

Florence Sovelius

Tamara Skutnabb

Rosa Borg

Matts Sovelius

Jacob Frosterus

Ellen Borg

Thor Sovelius

Paul Florin

Anna Borg

Jarl Sovelius

Gabriel Borg

Karl Borg

Karl Borg

Karin Borg

Selma Borg

Johan Borg

Bertil Borg

Gabriel Borg

Gustava Borg

Gunhild Borg

Adolf Borg

Edvard Borg

Gunnar Borg

Abraham Borg

Ole Näsman

Edit Borg

Anna Näsman

Johan Frosterus

Abraham Borg

Eva Borg

Kristina Frosterus

Johan Borg

August Borg

Aina Borg

Torsten Borg

Ano Borg

Adolf Borg

Karl Castrén

Walter Castrén

Sofia Borg

Emil Castrén

Aron Borg

Fredrik Frosterus

Jalmar Castrén

Maria Borg

Maria Appelgren

Johanna Appelgren

Sofia Frosterus

Mathilda Appelgren

Abraham Frosterus

August Appelgren

Beata Frosterus

Fredrik Frosterus

Johan Frosterus

Sofia Frosterus

Gustaf Frosterus

Gustaf Frosterus

Carl Frosterus

Susanna Erwast

Agatha Frosterus

Ulrika Frosterus

Johan Erwast

Petter Erwast

Ester Ervast

Margaretha Pasanen

Brita Rahm

Brita Pasanen

Johan Sneckendahl

Kristina Calamnius

Mathilda Waselius

Beata Pasán Pasanen

Brita Calamnius

Kristina Passán

Henrik Pasanen

Kalle Rääsiö Hietala

Brita Passán Pasanen

Antti Rääsiö

Jakob Pasanen

Matleena Matopöllä Ra..

Maria Matopöllä Rautio

Elisabet Florin

Nathanael Pasanen

Matti Matopöllä Rautio

Mathias Pasanen

Riitta Matopöllä Raut..

Johan Pasanen

Anna Passán

Johannes Matopöllä Ra..

Susanna Pasanen

Gretha Passán

Liisa Matopöllä Rautio

Erik Pasanen

Helena Passán

Eeva Matopöllä Rautio

Karl Pasanen

Mathias Passán

Antti Matopöllä Rautio

Susanna Pasanen

Carl Passán

Kalle Matopöllä Rautio

Margaretha Pasanen

Susanna Spolander

Susanna Florin

Catharina Spolander

Erik Spolander

Sofia Spolander

Elisabet Florin

Johan Florin

Johan Spolander

Maria Florin

Magdalena Florin

Johanna Spolander

Margaretha Florin

Margaretha Spolander

Anna Spolander

Nils Spolander

Gustaf Spolander

Amalia Spolander

Fanny Långhjelm

Fredrik Långhjelm

Karl Långhjelm

Aline Långhjelm

Susanna Allenius

Karl Långhjelm

Aukusti Långhjelm

Karl Långhjelm

Karl Långhjelm

Karl Långhjelm

Lovisa Långhjelm

Oskar von Numers

Hedvig Walle

Axel Walle

Olli Walle

Helmi Walle

Eila Walle

Väinö Valle

Anja Walle

Daniel Walle

Sirkka Walle

Meri Walle

Leila Walle

Kaarlo Walle

Kielo Walle

Alexander Walle

Risto Walle

Selma Enwald

Augusta Enwald

Emil Enwald

Bertha Enwald

Alma Enwald

Johanna Walle

Agnes Enwald

Kurt Enwald

Brynolf Enwald

Gertrud Enwald

Anders Enwald

Selma Walle

Onni Walle

Soili Aurola

Solveig Sandström

Hanna Walle

Seija Aurola

Karl Walle

Eilif Sandström

Aina Walle

Börje Sandström

Emmy Walle

Stig Sandström

Aarne Walle

Synnöve Sandström

Aarne Sandström

Anja Kolkki

Juuse Kolkki

Marja Kolkki

Terttu Kolkki

Elvi Kolkki

Hildur Walle

Kaija Kauppinen

Anna Florin

Aino Kolkki

Marjatta Yrttimaa

Gerda Walle

Osmo Kolkki

Meeri Kolkki

Kasper Karlgren

Daniel Walle

Klaus Aschan

Hille Astola

Jussi Karlgren

Teodor Karlgren

Oskar Walle

Erva Astola

Klas Karlgren

Artur Karlgren

Alma Walle

Erkki Aschan

Eira Astola

Silja Karlgren

Alexander Walle

Anders Aschan

Hillevi Nukari

Rauha Berg

Hanna Nukari

Torsten Berg

Ingeborg Walle

Hildur Berg

Alfred Walle

Kirsti Berg

Nils Walle

Agnes Walle

Eino Ottelin

Kirsti Ortola

Karl Walle

Elna Ottelin

Anna Lackström

Peder Juusteen

Alle Ottelin

Jenny Lackström

Saimi Ottelin

Lauri Ortola

Selma Walle

Selma Lackström

Kaarlo Ottelin

Annikki Ortola

Frans Lackström

Ella Ottelin

Leena Ortola

Johannes Lackström

Alma Lackström

Ilta Lackström

Veli Holopainen

Kaarlo Lackström

Kirsti Lackström

Sofia Walle

Maija-Liisa Lackström

Leila Lackström

Anja Vartiovaara

Yrjö Lackström

Eero Lackström

Märta Degener

Fanny Lackström

Irja Degener

Erik Granlund

Niilo Lakkakorpi

Aarne Lackström

Seppo Lakkakorpi

Brynolf Gartz

Leon Gartz

Karl Gartz

Axel Gartz

Selma Gartz

Heikki Gartz

Gustaf Allenius

Gustaf Allenius

Selma Allén

Brynolf Gartz

Juho Gartz

Eva Allenius

Hilda Walle

Emil Gartz

Gotthard Gartz

Emil Gartz

Agnes Gartz

Elna Gartz

Gustaf Gartz

Karin Gartz

Kari Nylund

Selma Rosberg

Hilkka Ruusuvaara

Axel Rosberg

Aarre Ruusuvaara

Agnes Rosberg

Karl Rosberg

Sigrid Rosberg

Alma Rosberg

Agnes Majava

Greta Rosberg

Valter Rosberg

Anneli Majava

Inga Rosberg

Erik Rosberg

Agnes Walle

Aili Rosberg

Einar Rosberg

Maini Rosberg

Kallas Rosberg

Enny Rosberg

Raimo Rosberg

Erik Rosberg

Arvid Rosberg

Linnea Rosberg

Nils Rosberg

Ina Rosberg

Anna Piper

Margareta Lindeman

Katarina Edner

Lars-Erik Rosberg

Markus Rosberg

Maria Stråhlmann

Henrik Piper

Georg Rosberg

Peppi Rosberg

Henrik Piper

Gustaf Piper

Georg-Erik Rosberg

Tuomas Rosberg

Eira Rosberg

Riitta Walle

Daniel Walle

Heikki Walle

Tarja Walle

Volmari Walle

Pia Walle

Joona Kanerva

Georg Walle

Maija Walle

Jukka Kanerva

Viivi Kanerva

Anna-Liisa Walle

Aira Nederström

Mikko Kanerva

Inkeri Walle

Pekka Kanerva

Paavo Nederström

Aime Nederström

Joona Mäkelä

Maarit Valle

Miikka Mäkelä

Eero Valle

Venni Valle

Antti Valle

Salla Valle

Brita Juusteen

Tarja Valle

Ilpo Valle

Tapio Valle

Georg Walle

Otto Valle

Jussi Valle

Martti Valle

Pekka Valle

Mikko Valle

Sami Sarkamies

Anneli Valle

Anne Sarkamies

Anja Rantanen

Leena Valle

Tuija Rantanen

Sami Rantanen

Ville Linna

Tuuli Valle

Alma Walle

Susanna Linna

Anna Juusteen

Venla Valle

Timo Valle

Aarne Valle

Matti Valle

Otto Valle

Sonja Valle

Teppo Valle

Santeri Valle

Sini Valle

Simeon Valle

Pekka Valle

Jere Valle

Osmo Valle

Jenni Valle

Natanael Lilius

Johannes Walle

Kaarlo Valle

Jorma Valle

Anders Lilius

Gustaf Lilius

Varpu-Leena Valle

Aino Candolin

Mathilda Lilius

Julia Hildeen

Aino Gummerus

Aino Candolin

Sannfrid Lilius

Gustaf Lilius

Josefina Lilius

Helena Lilius

Hilma Lilius

Ernst Lilius

Cecilia Lilius

Emmy Lilius

Elin Lilius

Johan Lilius

Karl Lilius

Sannfrid Lilius

Karl Lilius

Gunnar Lilius

Lovisa Lilius

Mary Lilius

Sylvi Lilius

Paul Lilius

Iisak Wallenius

Karl Wallenius

Klas Lilius

Leila Wallenius

Helena Lilius

Eero Wallenius

Karl Wallenius

Matti Wallenius

Kalle Wallenius

Olli Wallenius

Eino Wallenius

Alexis Wallenius

Kurt Wallenius

Augusta Lilius

Evi Wallenius

Toini Wallenius

Uno Wallenius

Helmer Wallenius

August Wallenius

Karl Wallenius

Maria Wallenius

Ida Wallenius

Hugo Wallenius

Margareta Florin

Joel Wallenius

Edla Mellberg

Ida Mellberg

Margit Mellberg

Gustaf Mellberg

Sofia Mellberg

Majlis Mellberg

Carl Mellberg

Karl Mellberg

Walter Mellberg

Amalia Mellberg

Maria Mellberg

Greta Mellberg

Johanna Lilius

Hedvig Mellberg

Julius Mellberg

Adolf Bäckman

Emma Mellberg

Sofia Bäckman

Johanna Gestrin

Margareta Bäckman

Andriette Mellberg

Emil Gestrin

Karin Bäckman

Amanda Mellberg

Maria Idestam

Ester Bäckman

Mårten Lilius

Gustava Lilius

Gustaf Lilius

Elin Idestam

Oskar Idestam

Christina Flander

Fanny Idestam

Arvid Tötterman

Carl Flander

Pia Flander

Gustav Idestam

Eufrosyne Utter

Greta Flander

Christel Flander

Johan Utter

Otto Utter

Maria Idestam

Ingrid Weissman

Selma Utter

Berit Flander

Anna Idestam

Carl Flander

Eva Flander

Berta Idestam

Sigrid Flander

Carl Flander

Gustav Idestam

Frans Idestam

Georg Idestam

Carl Idestam

Johanna Lilius

Bertha Lilius

Anna Florin

Helena Lilius

Karin Hirn

Klas Lilius

Eva Lilius

Ingrid Hirn

Karl Lilius

Elsa Hirn

Arvid Lilius

Karl Lilius

Eva Lilius

Olof von Fieandt

Margaretha von Fieandt

Hilkka Suolahti

Eva von Fieandt

Kaj von Fieandt

Halvar von Fieandt

Anna Utter

Johanna Borenius

Olof von Fieandt

Eva von Essen

Sofia Lilius

Ivo von Fieandt

Valborg von Fieandt

Reinhold von Essen

Eero Streng

Mårten Florin

Nanna von Fieandt

Heikki Streng

Eva von Fieandt

Asko Streng

Anna von Fieandt

Karolina Tawaststjerna

Ulla Segerstråle

Karin Creutz

Sigrid Tawaststjerna

Hans Segerstråle

Anna Lilius

Eva Tawaststjerna

Georg Segerstråle

Maud Segerstråle

Karin Tawaststjerna

Per Segerstråle

Elsa Tawaststjerna

Nils Segerstråle

Elisabet Segerstråle

Ulla Segerstråle

Carl Segerstråle

Agneta Segerstråle

Carl Schauman

Karl Palmroth

Aina Palmroth

Robert Zilliacus

Hedvig Schauman

Georg Palmroth

Ingrid Zilliacus

Gustaf Palmroth

Karl Palmroth

Elisabet Florin

Karl Palmroth

Axel Palmroth

Vilhelm Palmroth

Gustaf Palmroth

Ilta Palmroth

Emelie Palmroth

Johannes Palmroth

Toini Palmroth

Einar Palmroth

Johan Florin

Hilma Palmroth

Anna Florin

Lauri Palmroth

Johan Florin

Hedvig Florin

Johan Rein

Axel Florin

Arthur Florin

Hanna Florin

Johan Florin

Per Florin

Alma Florin

Anna Florin

Gerda Florin

Alexandra Florin

Jenny Florin

August Florin

Johan Florin

Einar Florin

Lovisa Florin

Olga Wegelius

Emma Wegelius

Jalmari Rydman Ritavu..

Anna Wegelius

Heikki Rydman Ritavuo..

Anna-Kerttu Ritavuori

Fredrik Wegelius

Gunvor Wegelius

Ilpo Ritavuori

Charlotta Salovius

Augusta Wialén

Karl Wegelius

Rosa Wegelius

Martti Wegelius

Elisabet Florin

Jacob Salovius

Oskar Wegelius

Marja Wegelius

Gustaf Wegelius

Henry Wegelius

Sofia Rydman

Peter Rikberg

Johanna Salovius

Ferdinand Rydman

Heikki Rydman Ritavuo..

Gunnar Castrén

Iisak Florin

Iisak Florin

Engla Florin

Joakim Pipping

Charlotta Pipping

Olof Castrén

Anna Lackström

Jenny Lackström

Selma Lackström

Frans Lackström

Johannes Lackström

Frans Lackström

Wendela Walding

Zachris Lacke

Nils Lacke

Johan Lackström

Alma Lackström

NN Winter

Catarina Gröön

Johanna Lackström

Zacharias Walding

Agneta Waldén

Kaarlo Lackström

Jakob Winter

Maria Winter

Rosina Waldén

Yrjö Lackström

Helena Winter

Josefina Waldén

Fanny Lackström

Anders Winter

Gabriel Winter

Aarne Lackström

Ulrika Winter

Anna Lagercrantz

Herman Winter

Alexander Winter

Hilda Winter

Werner Söderström

Elsa Söderström

Laura Lagercrantz

Carl Lagercrantz

Pia Lagercrantz

Ludvig Lagercrantz

Henrik Lagercrantz

Holger Lagercrantz

Alexander Platan

Olof Lagercrantz

Juho Lagercrantz

Gunvor Lagercrantz

Lasse Lagercrantz

Peter Platan

Amanda Platan

Elin Holst

Sylvia Lagercrantz

Aaro Lagercrantz

Brita Stråhlman

Johanna Platan

Ebba Fagerström

Ester Lagercrantz

Alexander Mennander

Eliel Lagercrantz

Anders Mennander

Toini Mennander

Karl Winter

Adolf Mennander

Edvard Mennander

Herman Mennander

Gustaf Mennander

Benedikt Mennander

Eva Platan

Rolf Mennander

Anna Mennander

Hedvig Järnefelt

Wendla Mennander

Maria Stenbäck

Karin Järnefelt

Henrik Winter

Henrik Winter

Gustava Platan

Emilia Hornborg

Matilda Hornborg

Fredrik Berner

Herman Hornborg

Sofia Hornborg

Elisabet Berner

Ulrika Winter

Maria Hornborg

Lovisa Hornborg

Anna Stråhlmann

Gustaf Berner

Katariina Berner

Maria Platan

Alexander Mennander

Alexander Hornborg

Ulrika Berner

Anders Mennander

Lovisa Hornborg

Adolf Mennander

Maria Hornborg

Herman Mennander

Robert Hornborg

Benedikt Mennander

Amalia Hornborg

Anna Mennander

Anders Hornborg

Katarina Platan

Adelaide Hornborg

Jacob Platan

Rosalie Hornborg

Wilhelm Platan

Emma Hornborg

Helge Palmén

Ulrik Platan

Alva Nordström

Holger Palmén

Charlotta Platan

Karl Nordström

Hanna Nordström

Gretel Palmén

Agneta Winter

Maria Kyander

Anders Olsoni

Bror Nordström

Karin Nordström

Margareta Giösling

Jonas Giösling

Gustaf Nordström

Maria Giösling

Anders Giösling

Agnes Nordström

Henrik Giösling

Anders Giösling

Brita Giösling

Signe Nordström

Brita Hoppius

Oskar Nordström

Katarina Giösling

Bror Nordström

Peter Stråhlmann

Margareta Stråhlmann

Henricus Hoppius

Petter Giösling

Väinö Nordström

Magnus Giösling

Kristoffer Hoppius

Pauline Nordström

Aina Nordström

Johan Giösling

Karl Giösling

Henrik Giösling

Helena Giösling

Karl Nordström

Alexander Nordström

Karl Nordström

Alexandrina Nordström

Agda Nordström

August Nordström

Edit Nordström

Anders Nordström

Uno Nordström

Julia Nordström

Anna Nordström

Nils Gyllenberg

Emilia Nordström

Karl Gyllenberg

Ferdinand Alfthan

Sofia Snellman

Bengt Gyllenberg

Sofia Alfthan

Matilda Snellman

Arthur Snellman

Georg Alfthan

Anton Alfthan

Johannes Alfthan

Johannes Alfthan

Johannes Alfthan

Stella Alfthan

Anna Alfthan

Bruno Alfthan

Aino Alfthan

Benjamin Alfthan

Karin Alfthan

Hugo Alfhan

Kaarlo Alfthan

Vilhelm Alfhan

Sylvi Alfthan

Elisabet Stråhlman

Hjalmar Alfhan

Helena Schroeder

Johan Stråhlman

Otto Alfthan

Mikael Alfhan

Anna Schroeder

Petter Stråhlman

Johan Stråhlman

Helena Stråhlman

Leo Alfhan

Oskar Alfhan

Peter Stråhlman

Johan Schroeder

Gustaf Stråhlman

Sten Lundberg

Johan Stråhlman

Alexander Schroeder

Karin Alfhan

Kristoffer Stråhlman

Erik Lundberg

Birger Alfthan

Karl Stråhlman

Eugen Alfthan

Fredrik Stråhlman

Henrik Stråhlman

Jakob Alfthan

Fanny Alfthan

Katariina Stråhlman

Helena Alfthan

Axel Alfthan

Nina Alfthan

Hans Stråhlman

Anna Alfthan

Berta Alfthan

Boris Tretjakoff

Kristoffer Stråhlman

Maria Wahlberg

Gustaf Alfthan

Jyri Wahlberg

Josefina Wahlberg

Benjamin Alfthan

Sirkka Wahlberg

Amalia Wahlberg

Elin Wahlberg

Margareta Stråhlman

Margaretha Schwindt

Petter Wahlberg

Abraham Wahlberg

Eeli Wahlberg

Peter Wahlberg

Onni Wahlberg

Katariina Stråhlman

Isa Wahlberg

Nils Wahlberg

Arthur Wahlberg

Aino Paunu

Helena Kalpa

Kaarlo Schildt

Veli Wahlberg

Fredrik Wahlberg

Ines Wahlberg

Fanny Lampén

Katri Paunu

Norma Tengén

Erkki Wahlberg

Karin Wahlberg

Ilmari Paunu

Selma Ottelin

Karin Wahlberg

Erkki Lampén

Arvid Lampén

Josef Wahlberg

Kari Lampén

Airi Järvinen

Aino Järvinen

Veikko Järvinen

Hanna Aejmelaeus

Rauha Järvinen

Edith Aejmelaeus

Sirkka Järvinen

Anna Streng

Adam Ottelin

Johan Ottelin

Elna Aejmelaeus

Helmi Järvinen

Naima Ottelin

Aino Aejmelaeus

Aarre Järvinen

Emi Aejmelaeus

Karl Aejmelaeus

Eino Ottelin

Elna Ottelin

Juuso Waldén

Alle Ottelin

Jonas Streng

Johan Ottelin

Kaarle Waldén

Saimi Ottelin

Juuso Waldén

Eeva Waldén

Kaarlo Ottelin

Riitta Waldén

Ella Ottelin

Anni Waldén

Lauri Waldén

Sofia Waldén

Gustaf Waldén

Viktor Waldén

Rudolf Waldén

Walfrid Waldén

Eva Walden

Beata Waldén

Emanuel Waldén

Michael Waldén

Henrik Stråhlmann

Katarina Stråhlmann

Agneta Bröijer

Maria Winbladh

Karl Waldén

Herman Waldén

Kari Waldén

Jonas Streng

Jonas Streng

Beata Streng

Rudolf Waldén

Flora Waldén

Johanna Walldén

Elis Waldén

Liisa Walden

Anna Walldén

Emilia Waldén

Tom Walldén

Maria Streng

Hedvig Achrenius

Hedvig Smalen

Johanna Barck

Selma Allén

Lauri Waldén

Klaus Waldén

Suoma Carsten

Magnus Streng

Eva Carsten

Serafia Carsten

Gustaf Carsten

Gustaf Carsten

Elsi Carsten

Nils Carsten

Frans Carsten

Agneta Carsten

Helmer Carsten

Erik Serlachius

Veikko Carsten

Margareta Carsten

Jarl Serlachius

Karl Ryti

Peter Carsten

Julia Karsten

Johan Serlachius

Johan Karsten

Gerda Serlachius

Niilo Ryti

Oskar Karsten

Rolf Serlachius

Eva Ryti

Johan Carsten

Eva Karsten

Petter Carsten

Peter Carsten

Klaes Karsten

Klaes Karsten

Sigfrid Karsten

Rolf Karsten

Eva Carsten

Johan Teetgren

Beata Teetgren

Alexander Strandman

Margit Karsten

Ella Aminoff

Peggy-Jane Lindgren

Katarina Schmidt

Petrus Carstenius

Helena Carsten

Anna Lagus

Anna Lagus

Raija Ignatius

Katariina Croëll

Adolf Aminoff

Anna Schmidt

Eleonara Carsten

Selma Lagus

Kauko Ignatius

Simo Ignatius

Johan Lagus

Väinö Ignatius

Abraham Carstenius

Abraham Carstenius

Karl Carstén

Elin Lagus

Karin Ignatius

Sinikka Ignatius

Kaarlo Ignatius

Katariina Brunnerus

Henrik Poppius

Lars Lagus Hirvensalo

Maija Ignatius

Anna Herkepaeus

Jacob Ursin

Gustaf Ignatius

Margaretha Brunnerus

Birgitta Insulanus

Kaarlo Ignatius

Jorma Ignatius

Lars Herkepaeus

Maria Ursin

Gergor Ignatius

Virma Ignatius

Selma Lagus

Anders Herkepaeus

Anna Herkepaeus

Maria Norrgren

Beata Ursin

Bengt Ignatius

Aili Ignatius

Helena Ursin

Lotentz Ignatius

Jouko Ignatius

Anna Herkepaeus

Hedvig Ursin

Maria Winter

Samuel Croëll

Anna Croëll

Selma Ignatius

Heikki Ignatius

Kristian Herkepaeus

Gertrud Brunou

Louise Brunou

Pehr Herkepaeus

Eva Ignatius

Margareta Herkepaeus

Paul Brunou

Maria Brunou

Samuel Herkepaeus

Georg Schroderus

Gertrud Herkepaeus

Karl Brunou

Herman Brunou

Paulina Brunou

Sofia Lagus

Augusta Tamelander

Brita Herkepaeus

Kaarlo Schroderus

Brita Brunou

Gertrud Herkepaeus

Elin Schroderus

Gustaf Brunou

Agnes Schroderus

Lauri Schroderus

Elin Lagus

Eino Schroderus

Aarne Schroderus

Mauno Schroderus

Elli Schroderus

Anders Lagus

Arvo Schroderus

Erkki Brofeldt

Aarne Lagus Hirvensalo

Lars Lagus Hirvensalo

Leena Lagus Hirvensalo

Riitta Lagus Hirvensa..

Tristan Antell

Anna Antell

Hanna Hornborg

Henrik Antell

Jeanne Antell

Wendla Hornborg

Anna Hornborg

Fanny Antell

Axel Hornborg

Jarl Hornborg

Valborg Antell

Elsa Hornborg

Anna Antell

Bertel Antell

Johanna Hornborg

Tord Lindblad

Gunnar Lindblad

Seidi Lindblad

Christina Hackman

Woldemar Lindblad

Gerda Aminoff

Hilda Hornborg

Geir Lindblad

Irene Lindblad

Fredrik Berner

Torsten Aminoff

Simone Aminoff

Ruth Lindblad

Siiri Lindblad

Elisabet Berner

Johan Lagus

Tomas Aminoff

Wendla Lagus

Torsten Aminoff

Linda Hornborg

Antonia Lindell

Fanny Lagus

Gerda Aminoff

Hugo Lindell

Brita Aminoff

Christine Aminoff

Maria Rehfeld

Anna Hornborg

Gerda Hornborg

Tanja Remes

Karin Aminoff

Matti Remes

Albrecht Aminoff

Carl Aminoff

Anders Hornborg

Carl Aminoff

Märta Aminoff

Philip Aminoff

Berndt Aminoff

Johanna Aminoff

Alma Hornborg

Sten Hornborg

Sara Hornborg

Alf Hornborg

Eirik Hornborg

Eva Hornborg

Christoffer Hornborg

Torsten Hornborg

Lovisa Hornborg

Carl Hornborg

Lars Hornborg

Ingrid Hornborg

Signe Hornborg

Birger Hornborg

Edit Hjelt

Vilhelm Lagus

Ida Lagus

Hedvig Forsblom

Gunnar Hjelt

Gunnar Hjelt

Jacobina Ticcander

Ester Hjelt

Anna Gyllenbögel

Jaakko Ticcander

Elias Ticcander

Frans Cavén

Samuel Gyllenbögel

Juliana Gyllenbögel

Juliana Burgman

Johannes Thuneberg

Hilda Cavén

Johanna Thuneberg

Johan Gyllenbögel

Anders Gyllenbögel

Anna Gyllenbögel

Carolina af Lefrén

Karl Thuneberg

Vilhelm Thuneberg

Mikael Thuneberg

Marta Thuneberg

Samuel Thuneberg

Nikolai Thuneberg

Elisabet Thuneberg

Karl Thuneberg

Eva Thuneberg

Katariina Berner

Hanna Thuneberg

Paul Thuneberg

Erik Thuneberg

Ida Thuneberg

Ivar Thuneberg

Martin Thuneberg

Magdalena Thuneberg

Karl Thuneberg

Otto Thuneberg

Edit Thuneberg

Ulrik Carstenius

Yolanda Thuneberg

Helena Gyllenbögel

Helena Lang

Elisabet Ruuth i Finl..

Elisabet Boisman

Katarina Carstenius

Alexandra Thuneberg

Gustaf Thuneberg

Anna Carstenius

Augusta Thuneberg

Elise Thuneberg

Fredrik Thuneberg

Axel Thuneberg

Johanna Leinberg

Hilma Thuneberg

Elsi-Maj Nyberg

Ida Leinberg

Johanna Jäckli

Karl Thuneberg

Aina Nyberg

Rita-Maj Fahlgren

Henrik Thuneberg

Vilhelmina Thuneberg

Pekka Jäckli

Ida Thuneberg

Lena Fahlgren

Karl Thuneberg

Arno Thuneberg

Maj Svinhufvud  

Stina Fahlgren

Karl Thuneberg

Hilma Thuneberg

Kai Fahlgren

Johanna Thuneberg

Otto Thuneberg

Otto Thuneberg

Otto Thuneberg

Pehr Svinhufvud  

Sven Fahlgren

August Thuneberg

Aina Thuneberg

Marja Thuneberg

Pehr Sveholm

Hilma Thuneberg

Per Svinhufvud  

Barbro Svinhufvud  

Barbro Sveholm

Barbro Sveholm

Anna-Maija Lyytinen

Märtha Paloniemi

Märta Svinhufvud  

Ilona Lyytinen

Irma Paloniemi

Yrjö Luotonen

Else Sommar

Klaus Luotonen

Kai Luotonen

Eva Sommar

Ulla Sommar

Pehr Sommar

Lisa Sommar

Gretel Sommar

Inge Miilakangas

Hans Ruuth i Finland

Ruth Sommar

Heikki Miilakangas

Ilmo Svinhufvud  

Georg Miilakangas

Pehr Lahi

Paulus Juusteen

Ulla Sommar

Mart Lahi

May Lahi

Marja Laijoki

Marianne Sommar

Ritva Laijoki

Matilda Svinhufvud  

Tapio Laijoki

Jacob Björksten

Mathilda Björksten

Olga von Becker

Per Svinhufvud  

Christina Sommar

Johan Björksten

Klas Björksten

Ebbe Sommar

Gretel Sommar

Gustaf Björksten

Johan Björksten

Camilla Sommar

Juliana Boucht

Augusta Björksten

Elisabet Croëll

Agneta Alfthan

Ulrika Berner

Johan Boucht

Axel Juusteen

Per Alfthan

Per Alfthan

Per Juusteen

Carl Boucht

Anna Juusteen

Carina Alfthan

Aino Svinhufvud  

Eva Boucht

Ulrika Björkstén

Lauri Mattila

Adolf Boucht

Gunvor Alfthan

Anja Mattila

Ulrika Boucht

Tuula Svinhufvud  

Frederika Boucht

Pehr Svinhufvud  

Johanna Boucht

Pehr Svinhufvud  

Jaakko Svinhufvud  

Leena Svinhufvud  

Eino Svinhufvud  

Nils Svinhufvud  

Merja Svinhufvud  

Ulla Svinhufvud  

Outi Svinhufvud  

Erik Svinhufvud  

Katarina Ruuth i Finl..

Tero Svinhufvud  

Hannele Saanila

Seija Svinhufvud  

Arne Svinhufvud  

Juhani Saanila

Nelli Svinhufvud  

Pasi Svinhufvud  

Pekka Svinhufvud  

Nanna Svinhufvud  

Nina Svinhufvud  

Kari Svinhufvud  

Kimmo Svinhufvud  

Kai Svinhufvud  

Tommi Svinhufvud  

Veikko Svinhufvud  

Lotta Svinhufvud  

Lassi Saarenmaa

Irma Svinhufvud  

Laura Saarenmaa

Kaisa Svinhufvud  

Heikki Svinhufvud  

Timo Svinhufvud  

Leena Svinhufvud  

Anders Falck

Pirkko Weiste

Lassi Weiste

Jyri Weiste

Anna Falck

Jaakko Weiste

Jussi Weiste

Sami Weiste

Laurentius Falck

Maria Falck

Venla Wallin

Johan Nyman

Lauri Weiste

Elisabet Falck

Abraham Falck

Viivi Wallin

Marja-Liisa Weiste

Johan Nyman

Johannes Nyman

Pirjo Kuusimäki

NN Reuter

Anders Falck

Petter Falck

Elisabeth Falck

Veera Wallin

Andreas Nyman

Gustaf Nyman

Anders Nyman

Anders Nyman

Signe Nyman

Andreas Falck

Eetu Wallin

Raija-Liisa Weiste

Iisak Falck

Anders Falck

Karl Falck

Lauri Kuusimäki

Tuuti Weiste

Esko Ikonen

Jacob Falck

Petteri Kuusimäki

Leo Kuusimäki

Kristian Jensen

Kristiina Falck

Ella Kuusimäki

Claës Jensen

Hedvig Poppius

Abraham Fabritius

Erik Fabritius

Christian Fabritius

Gustaf Fabritius

Märta Fabritius

Märta von Wendt

Marina Jensen

Jessica Jensen

Margareta Vogel

Johan Lagus

Johan Jensen

Joanna Jensen

Abraham Poppius

Sofia Lagus

Sigrid Hoffrén

Jens Jensen

Wendla Lagus

Yrjö Reenpää

Helena Poppius

Lars Hoffrén

Fanny Lagus

Heikki Reenpää

Anna Stråhlman

Margareta Hoffrén

Augusta Gestrin

Karin Serlachius

Hannes Reenpää

Johan Stråhlman

Kari Reenpää

Kari Reenpää

Alexandra Tawast

Anton Alfthan

Helena Stråhlman

Elisabet Reuter

Jorma Reenpää

Viktor Tawast

Johannes Alfthan

Sata Stråhlman

Rafael Tawast

Viktorina Tawast

Stella Alfthan

Gustaf Stråhlman

Maria Stråhlman

Alexander Tawast

Wilhelm Tawast

Bruno Alfthan

Kristoffer Stråhlman

Karl Stråhlman

Emelie Tawast

Benjamin Alfthan

Anna Poppius

Karl Stråhlman

Margareta Stråhlman

Katarina Poppius

Fredrik Stråhlman

Susanna Stråhlman

Katariina Stråhlman

Brita Stråhlman

Sofia Stråhlman

Henrik Stråhlman

Kristina Stråhlman

Kristina Pihl

Anna Pihl

Peter Stråhlman

Fredrik Pihl

Katariina Thauvonius

Karl Pihl

Gabriel Pihl

Kristina Pihl

Maria Pihl

Samuel Pihl

Ulrika Pihl

Alrik Ganander

Magdalena Sinius

Erik Ganander

Erik Ganander

Hedvig Ganander

Maria Sinius

Gustaf Ganander

Albertina Ganander

Leontine Lagus

Kalevi Kianto

Fredrik Calamnius

Vilhelm Calamnius

Salmi Kianto

Edvin Calamnius

Maria Sinius

Agnes Calamnius

Orvokki Kianto

Volmar Calamnius

Isak Sinius

Erik Sinius

Carl Calamnius

Otso Kianto

Väinä Calamnius

Erik Sinius

Benjamin Sinius

Veijo Kianto

Magdaleena Cajanus

Hilda Calamnius

Rurik Calamnius

Margareta Sinius

Margareta Sinius

Wiena Kianto

Frans Calamnius

Ilmari Calamnius

Elisabet Sinius

Johan Sinius

Jormo Kianto

Sofia Sinius

August Calamnius

Karin Kianto

Peter Calamnius

Sorjo Kianto

Johan Calamnius

Saima Calamnius

Marjatta Kianto

Axel Calamnius

Benjamin Sinius

Raida Kianto

Otto Calamnius

Juho Carvelin

Raija-Liisa Kianto

Margareta Lund

Magdalena Forsman

Olivia Calamnius

Elisabet Carvelin

Vilma Calamnius

Pentti Reinilä

Hilda Calamnius

Carl Wegelius

Paul Wegelius

Henrik Wegelius

Georg Wegelius

Knut Wegelius

Margaretha Wegelius

Göran Wegelius

Jakob Wegelius

Emilia Wegelius

Elisabet Cajanus

Margareta Sinius

Margaretha Wegelius

Maria Wegelius

Johannes Wegelius

Augusta Wegelius

Hanna Wegelius

Naema Forsman

Tom Runeberg

Wilhelm Forsman

Johan Forsman

Paul Forsman

Artur Forsman

William Forsman

Kristina Bergh

Johan Bergh

Johan Bergh

Carl Bergh

Sofia Bergh

Catharina Bergh

Johan Sandelin

Nils Sandelin

Henrik Sandelin

Hanna Säisä

Johan Säisä

Juliana Bergh

Carl Sandelin

Johan Säisä

Margaretha Sandelin

Vilho Säisä

Maria Sandelin

Johan Säisä

Tobias Säisä

Hedvig Sandelin

Maria Säisä

Margareta Bergh

Matti Säisä

Juliana Bergh

Hedvig Launonen

Maria Säisä

Hulda Sihvonen

Teuvo Säisä

Anna Säisä

Aino Säisä

Matti Säisä

Margaretha Salmenius

Johan Bergh

Elisabeth Säisä

Henrik Bergh

Hedvig Säisä

Fanny Säisä

Väinö Puljula

Gustaf Bergh

Pietari Puljula

Oskar Puljula

Eino Puljula

Fredrik Bergh

Amanda Bergh

Hilja Puljula

Johan Salmenius

Kristina Stolpe

Tyyne Siirtola Puljula

Johanna Stolpe

Sofia Puljula

Kristina Bergh

Juho Stolpe

Pauli Puljula

Hedvig Bergh

Nils Stolpe

Johan Salmenius

Fredrik Bergh

Augusta Stolpe

Aron Bergh

Johanna Gyllenberg

Helena Salmenius

Antti Neuvonen

Catharina Salmenius

Bror Petrelius

Kristina Salmenius

Karin Schauman

Hannele Heikel

Heikki Neuvonen

Johan Petrelius

Elin Petrelius

Eva Schauman

Minna Neuvonen

Jenny Laurin

Bror Heikel

Runar Heikel

Oskar Heikel

Oskar Laurin

Rainer Heikel

Edvard Heikel

Johan Salmenius

Alma Laurin

Aslak Heikel

Margit Heikel

Katarina Lindström

Anna Laurin

Frans Laurin

Eleonora Salmenius

Emanuel Salmenius

Teodor Laurin

Gustava Lindström

Fanny Friman

Heikki Sarlin Sariola

Emil Cajanus

Augusta Cajanus

Maria Salmenius

Leonard Cajanus

Karl Cajanus

Amalia Salmenius

Gustaf Cajanus

Johan Salmenius

Maria Cajanus

Jakob Salmenius

Anna Gummerus

Johan Salmenius

Augusta Salmenius

Margaretha Gummerus

Margaretha Salmenius

Johan Gummerus

Kristiern Salmenius

Johan Gummerus

Anna Salmenius

Emanuel Gummerus

Mathias Gummerus

Catharina Salmenius

Anders Gummerus

Maria Forbus

Margaretha Gummerus

Catharina Forbus

Johan Gummerus Forbus..

Johan Gummerus

Elisabet Thauvonius

Johan Gummerus

Emanuel Gummerus

Anders Gummerus

Wilhelm Kleemola

Margareta Wargelin

Juho Koski

Juho Koski

Maria Wargelin

Liisa Koski

Johan Wargelin

Serafia Wargelin

Maria Koski

Iisak Koski

Fredrika Wargelin

Sanna Koski

Sanna Wargelin

Catharina Gummerus

Jakob Wargelin

Iisak Wargelin

Maria Wargelin

Ida Wargelin

Sointu Nikko

Lovisa Wargelin

Johan Wargelin

Jaakko Heikkilä

Sirpa Nikko

Jaakko Peltonen

Pentti Nikko

Armas Heikkilä

Esa Nikko

Paavo Nikko

Jakob Wargelin

Cleophas Wargelin

Sanna Wargelin

Viljo Nikko

ELiisa Nikko

Simo Nikko

Aune Nikko

Hanna Wargelin

Osmo Nikko

Matti Kajatie

Kauko Nikko

Edla Wargelin

Aino Martonen

Sisko Kajatie

Aino Nikko

Kai Martonen

Iisakki Wargelin

Eija Kajatie

Isa Martonen

Matti Wargelin

Heikki Martonen

Tom Martonen

Eino Wargelin

Teresa Martonen

Juho Martonen

Sanna Wargelin

Klaus Martonen

Kaarlo Martonen

Veli Martonen

Klaus Martonen

Pontus Martonen

Sofia Martonen

Hilkka Martonen

Katarina Martonen

Eeva Martonen

Ida Martonen

Timo Martonen

Nina Martonen

Kaarlo Martonen

Riku Martonen

Martin Martonen

Eino Pelkonen

Aarne Pelkonen

Pia Martonen

Hilma Martonen

Armas Pelkonen

Esa Martonen

Essi Martonen

Immanuel Salmenius

Eero Pelkonen

Emil Martonen

Marjo Martonen

Annina Öster

Pentti Martonen

Pekka Tähtinen

Pirjo Martonen

Markku Tähtinen

Saima Martonen

Akseli Martonen

Jyrki Martonen

Amanda Martonen

Nuutti Larimo

Johan Salmenius

Jukka Larimo

Mikael Larimo

Samuel Larimo

Anna Martonen

Eeva Martonen

Kira Larimo

Seppo Larimo

Karla Larimo

Outi Martonen

Ari Martonen

Arto Martonen

Hugo Martonen

Markku Martonen

Juha Martonen

Mikko Heikkinen

Ritva Martonen

Gustava Gummerus

Rikhard Martonen

Kimmo Heikkinen

Linda Freyermuth

Merja Suhonen

William Freyermuth

Emil Martonen

Stefan Wilen

Sirpa Suhonen

Leena Martonen

Pia Wilen

Fatow Haidara

Sirkka Suhonen

Aicha Haidara

Marja Suhonen

Satu Neuvonen

Päivi Noronen

Antti Ihalainen

Pirkko Martonen

Pasi Noronen

Arttu Ihalainen

Ilkka Noronen

Jenna Kauranen

Yrjö Martonen

Sole Martonen

Joni Kauranen

Margaretha Gummerus

Katariina Korhonen

Erkki Martonen

Sari Martonen

Johan Gummerus

Samuli Korhonen

Anders Gummerus

Catharina Gummerus

Harri Martonen

Nasti Martonen

Sara Martonen

Gabriel Thauvonius

Kari Martonen

Sara Martonen

Martti Martonen

Kim Martonen

Hannu Martonen

Eero Martonen

Kia Martonen

Jakob Salmenius

Kirsi Martonen

Eino Martonen

Anna-Bertha Martonen

Ann-Marie Martonen

Hanna Rautavirta

Antti Martonen

Anders Gummerus

Patrik Martonen

Michael O'Shea

Maria Gummerus

Niina Martonen

Mia O'Shea

Eero Martonen

Eero Martonen

Eeva Martonen

Sanna Cabrita

Jarkko Martonen

Elisabeth Lund

Hannu Ranta

Kustaa Gummerus

Alli Gummerus

Pentti Cajan - Kainua

Inkeri Ranta

Kati Ranta

Jemina Ilkka

Paavo Malmberg

Pirkko-Liisa Malmivaa..

Kari Ranta

Gustaf Gummerus

Risto Ranta

Helena Gummerus

Gustava Järvelin

Hannaliisa Ranta

Susanna Haaramäki

Inkeri Ranta

Juho Sipponen

Maria Malmivaara

Ossi Sipponen

Ellen Gummerus

Matias Sipponen

Arvi Malmivaara

Väinö Malmivaara

Onni Silaskivi

Hanna Malmivaara

Emma Silaskivi

Heikki Malmivaara

Jouni Malmivaara

Laura Malmivaara

Kaisa Malmivaara

Väinö Malmivaara

Aili Heikel

Elsa Heikel

Eila Nordlund

Maria Castrén

Siiri Heikel

Kerttu Heikel

Maija Heikel

Johan Gumerus

Maria Gumerus

Zachris Castrén

Aune Castrén

Lisa Castrén

Matias Castrén

Maja Castrén

Henrik Castrén

Margaretha Gummerus

Kalle Castrén

Kaarlo Gummerus

Anna Gummerus

Gustava Gummerus

Paul Schwartzberg Mus..

Eero Schwartzberg Mus..

Hanna Gummerus

Aarne Schwartzberg

Aleksanteri Gummerus

Alexander Gummerus

Simo Schwartzberg

Aino Gummerus

Martti Pihkala Gummer..

Kaarlo Pihkala

Jakob Gummerus

Kalle Pihkala

Catharina Salmenius

Lauri Gummerus

Otto Pihkala

Maria Salmenius

Maria Fellman

Einar Liljeblom

Jakob Salmenius

Esaias Snellman

Lovisa Fellman

Gertrud Liljeblom

Margaretha Salmenius

Iisak Ervast

Ester Snellman

Adolf Gummerus

Martha Liljeblom

Ragnar Liljeblom

Verner Snellman

Seth Snellman

Greta Snellman

Karl Harberg Lundberg

Ruth Snellman

Gunnar Snellman

Ruth Snellman

Åke Snellman Virkkunen

Maria Gummerus

Sara Snellman

Birgit Snellman

Peter Snellman

Ole Snellman

Sylvia Hjelt

Naemi Snellman

Olof Hjelt

Brita Hjelt

Hans Snellman

Johan Snellman

Per Snellman

Fredrika Fellman

Lisa Castrén

Edit Snellman

Maja Castrén

Kalle Castrén

Eva Snellman

Seth Granberg

Ada Snellman

Nils Hammar

Sara Snellman

Eli Snellman

Elin Snellman

Adolf Snellman

Aron Snellman

Assar Snellman

Johannes Simelius

Elli Simelius

Maria Stenbäck

Maria Simelius

Johan Stenbäck

Jenny Stenbäck

Olly Simelius

Olli Sorainen

Lars Stenbäck

Mathias Achren

Josef Simelius

Martti Simojoki

Raili Sorainen

Charlotta Stenbäck

Maria Achren

Jenny Simelius

Maria Sandelin

Lauri Sorainen

Josef Achren

Kaarle Sandelin Sorai..

Niilo Sorainen

Karl Sandelin

Elina Sorainen

Lars Sandelin

Eeva Sandelin Sorainen

Kalle Sorainen

Visa Roine

Kaarina Juusteen

Heikki Sorainen

Pekka Roine

Asko Roine

Paavo Sandelin Sorain..

Irma Sorainen

Suvi Roine

Esko Sorainen

Anna Astorga

Marita Sandelin

Irmeli Roine-Astorga

Emilia Astorga

Anu Roine

Risto Roine

Eija Roine

Eva Salmi

Antti Roine

Kirsti Salmi

Elisa Karske

Birgit Sandelin-Salmi

Sari Joutsen

Maire Salmi

Salla Joutsen

Aarne Sandelin

Eeva Antila

Riitta Antila

Eva Sandelin

Konrad Ottelin

Anna Antila

Maria Ottelin

Antti Antila

Elina Kallio

Helena Sandelin

Matias Kallio

Petter Sandelin

Johan Sandelin

Karl Sandelin

Gustav Sandelin

Johan Sandelin

Atte Sandelin

Elsa Sandelin

Jaakko Sandelin

Antti Sandelin

Charlotta Sandelin

Leena Sandelin

Leila Sandelin

Siiri Wickström

Ebba Sandelin

Kaisa Sandelin

Karl Sandelin

Liisa Wickström

Elsa Sandelin

Eva Gummerus

Siiri Sandelin

Sigrid Sandelin

Johanna Jalo

Lilli Sandelin

Anna Sandelin

Eljas Jalo

Maria Stenbäck

Karl Sandelin

Karl Sandelin

Heikki Jalo

Helga Sandelin

Helmi Sandelin

Johan Sandelin

Karl Sandelin

Anna-Mary Sandelin

Abel Sandelin

Eva Sandelin

Astrid Sandelin

Sixtus Sandelin

Karl Sandelin

Anna Sandelin

Adolf Sandelin

Lilli Alcenius

Brita Sandelin

Della Alcenius

Ines Alcenius

Eva Sandelin

Oskar Alcenius

Karl Alcenius

Erik Alcenius

Victor Sandelin

Laura Ottelin

Maria Alcenius

Asta Sandelin

Viktor Sandelin

Ebba Sandelin

Gerda Sandelin

Nils Sandelin

Elin Alcenius

Ruth Sandelin

Hans Juusteen

Björn Sandelin

Astrid Sandelin

Kaj Sandelin

Björn Sandelin

Hans Sandelin

Paavo Vuornos

Torsten Sandelin

Erkki Vuornos

Minna Schwartzberg

Martaa Vuornos

Minna Vuornos

Maria Schwartzberg

Paul Schwartzberg Mus..

Eero Schwartzberg Mus..

Henrik Schwartzberg

Aarne Schwartzberg

Simo Schwartzberg

Hanna Mennander Manne..

Laura Mannermaa

Laura Schwartzberg

Johannes Mannermaa

Juho Mannermaa

Johannes Schwartzberg..

Laura Stenbäck

Johannes Schwartzberg

Tuomo Mannermaa

Mikael Schwartzberg

Catharina Kascas Kask..

Sofia Gummerus

Lauri Mustakallio

Johanna Kascas Kaskas

Elias Schwartzberg

Johan Tillman

Kalle Pihkala

Kristian Gummerus

Rauna Schwartzberg

Jakob Tillman

Otto Pihkala

Maija Parvio

Brita Gummerus

Carl Tillman

Hilkka Mustakallio

Risto Parvio

Paavo Schwartzberg

Sofia Tillman

Riitta Parvio

Martti Mustakallio

Fredrika Tillman

Sofia Wegelius

Kaisa Valanki

Helvi Mustakallio

Immanuel Gummerus

Johanna Nygrén

Ida Wegelius

Meri Valanki

Sakari Mustakallio

Johan Nygrén

Jakob Wegelius

Raija Kokko

Päivi Mustakallio

Carl Nygrén

Pirkko Kokko

Ulrika Gummerus

Maria Nygrén

Rolf Piehl

Gustava Gummerus

Gustaf Nygrén

Marja Mustakallio

Toni Piehl

Frans Nygrén

Sami Piehl

Alexander Nygrén

Hjalmar Thauvón

Signe Heikel

Sally Thauvón

Aatto Heikel

Aarne Heikel

Aina Thauvón

Augusta Thauvón

Johan Thauvón

Gabriel Thauvonius

Gabriel Thauvón

Lars Thauvón

Kaarlo Thauvón

Johan Thauvón

Gabriel Thauvonius

Brita Thauvonius

Toini Thauvón

Emil Thauvón

Abraham Thauvonius

Johan Utter

Arno Thauvón

Johan Utter

Johan Utter

Johanna Thauvón

Johan Thauvonius

Kristina Thauvonius

Beata Collinius

Anna Utter

Lyyli Thauvón

Catharina Utter

Iisak Florin

Alma Thauvón

Petter Carsten

Vieno Thauvón

Abraham Thauvonius

Katarina Thauvonius

Alice Thauvón

Abraham Carstenius

Maria Tigerstedt

Karl Möller

Karl Möller

Lovisa Möller

Adolf Siren

Margareta Juusteen

Henrik Möller

Anders Möller

Karl Tigerstedt

Hedvig Tigerstedt

Eva Möller

Rosalie Siren

Påvel Juusteen